Դոբսոնն իր Դոբսոնով
Դոբսոնն իր Դոբսոնով

Ի՞նչ է Դոբսոնյան աստղադիտակը

Աստղադիտակի եռոտանի
Աստղադիտակի եռոտանի

Տեղակայման համակարգ

Դոբսոնյան դիտակի տեղակայման համակարգը
Դոբսոնյան դիտակի տեղակայման համակարգը

Դիտախողովակ

Դոբում պատկերի ստացման սխեմատիկ պատկերը
Դոբում պատկերի ստացման սխեմատիկ պատկերը
Լույսի անդրադարձման օրենք
Լույսի անդրադարձման օրենք

Ըստ լույսի անդրադարձման օրենքի, ընկնող ճառագայթը հարթ հայելուց այնպես է անդրադառնում, որ անկման և անդրադարցման անկյուններն իրար հավասար են լինում․ անկման անկյունը հավասար է լինում անդրադարձման անկյանը։

Եթե հայելու մակերեսը հարթ չի լինում, ապա տեղի է ունենում լույսի ցրում։

Լույսի հայելային և ցրիվ անդրադարձում
Լույսի հայելային և ցրիվ անդրադարձում
Ճառագայթի ընթացքը գոգավոր հայելուց անդրադառնալուց
Ճառագայթի ընթացքը գոգավոր հայելուց անդրադառնալուց:  F – կիզակետ, P – բևեռ, R – հայելու կորության շառավիղ, OP – գլխավոր օպտիկական առանցք, FP – կիզակետային հեռավորություն, որը նշանակում ենք հենց F տառով:
Ճառագայթների ընթացքը հավաքող ոսպնյակում
Ճառագայթների ընթացքը հավաքող ոսպնյակում: F -ով նշված է ոսպնյակի կիզակետը
Հավաքող ոսպնյակում ճառագայթի ընթացքի շրջելիություն
Հավաքող ոսպնյակում ճառագայթի ընթացքի շրջելիություն
Դիտախողովակում պատկերի ստացման սխեմատիկ պատկերը
Դիտախողովակում պատկերի ստացման սխեմատիկ պատկերը

Ի՞նչ նայել Դոբով

Մեր հիբրիդային Դոբսոնյան աստղադիտակը
Մեր 254 մմ տրամագծով հիբրիդային Դոբսոնյան աստղադիտակն իր ողջ հմայքով
մեր երկու Դոբերը
Մեր կայքում ներկայացված են երկու Դոբսոնյան աստղադիտակներ՝ ամերիկյան Explore Scientific ընկերության արտադրության 406մմ և 254մմ տրամագծով հիբրիդային աստղադիտակներ։

Կարդացեք մեր այլ հոդվածներում